Tâm Sự Gà Đá

Tâm Sự Gà Đá

Tâm Sự Của Một Thằng Nuôi Gà Mùa Dịch Bệnh

Tâm Sự Của Một Thằng Nuôi Gà Mùa Dịch Bệnh

Cuộc đời này muốn làm nên nghiệp lớn thì phải có chí lớn, gan dạ và dũng cảm. Phải có người dẫn lối đưa đường. Chỉ có những thằng ngu dốt mới muốn nấp trong vũng ao tù nước...

BÀI VIẾT MỚI

TIN HAY